Dnes je čtvrtek 16. srpna 2018   ::   svátek má Hana   ::   světec dne sv. Štěpán Uherský

 

Kontakty:

Sídlo:
Římskokatolická farnost Chvalkovice
Chvalkovice 58
683 41 Bohdalice

 

Kontaktní místo:
Farnost Chvalkovice
Náměstí 109
683 33 Brankovice

Telefon: 515 532 064

E-mail: chvalkovice@mojefarnost.cz

 

Světec dne

16. srpna 2018

sv. Štěpán Uherský

+ r. 1038

Byl synem maďarského velkoknížete v Panonii. Jméno Štěpán přijal při biřmování od pražského biskupa sv. Vojtěcha, který byl jeho rádcem. Oženil se s dcerou Jindřicha II. a vládl osvícen Boží milostí. Celý svůj maďarský národ dokázal přivést ke křesťanské víře. Zakládal biskupství, byl mírumilovný, k poddaným spravedlivý a laskavý, usiloval o jejich dobro.

Roku 1000 byl korunován za uherského krále. Koruna, kterou mu poslal papež Silvestr II., je uchovávána v budapešťské katedrále a je symbolem těsného spojení mezi národem a jeho panovníkem, přičemž se oba podřizují Bohu Stvořiteli.

Náměty a připomínky k podobě těchto stránek můžete zaslat na adresu farnosti chvalkovice@mojefarnost.cz